Kurs Instruktorski StrongFirst SFG1

Egzaminy Krav Maga 2019

XIV Ogólnopolskie CKB INTRO

Kurs Instruktorski SFL

XIII Ogólnopolskie CKB INTRO

CQB 2018 09.06.2018

Egzaminy Krav Maga 24.05.2018